WhatsApp
TR EN

Tetanoz aşısına boğmaca aşısı eklendi

Tetanoz aşısına boğmaca aşısı eklendi

Tetanoz aşısına boğmaca aşısı eklendi

Gebelikte ve öncesinde Td/Tdap aşısı

Boğmaca, difteri, tetanoz görülme sıklığı, aşı ve antibiyotik öncesi dönemlere göre çok azalmış olsa da, aşı ile önlenebilir hastalıklar olarak hemen her ülkede önemini korumaktadır. Aşılama hedeflerine ülkenin her yerinde istenen oranlarda ulaşılamaması; bu hastalıkların gündemde kalmasının önemli bir nedenidir. Bunun yanısıra aşı ile kazanılan bağışıklığın yaşam boyu sürmediği; genellikle 10 yıl içinde önemli ölçüde koruyucu düzeylerin altına indiği bilinmektedir. Nitekim etkin aşılama programlarının uygulandığı ülkelerde çocuklar korunurken, erişkin populasyonda immünite azalmasına bağlı olarak 15 yaşın üzerinde ve anneden koruyucu antikorların geçişindeki azalma sonucu 1 yaşın altındaki bebeklerde bu hastalıkların görülme sıklığında artış izlenmektedir.

Yeni doğan tetanozu sıklıkla doğum sırasında göbek kordonunun temiz olmayan koşullarda kesilmesi ya da kesildikten sonra uygun hijyen koşullarında bakımının yapılmaması nedeniyle ortaya çıkar. Göbek kordonu düştükten sonra tam iyileşme olmadan bile kötü hijyen ile bulaşma mümkündür. Bu bebeklerin genellikle annelerinin tetanoz aşıları tamam değildir ve bu nedenle bebeklerine koruyucu antikorları verememişlerdir.

Boğmacalı yenidoğanların %50’sinden çoğuna hastalık, aileleri özellikle de anneleri tarafından bulaştırılmaktadır.

Difteri, aşısının yaygın olarak kullanılması sebebiyle, günümüzde aşılanmayanlarda tek tük ortaya çıkan halk arasında kuşpalazı olarak bilinen bulaşıcı bir hastalıktır.

Gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar gebe olmayan kadınlara göre daha ciddi seyir izler ve anne karnındaki bebeğe veya doğum sırasında ya da doğumdan hemen sonra yenidoğana bulaşma riski vardır. Enfeksiyonları önlemeye yönelik tedbirlerin gebelik öncesinde alınması ve gebeliğin başlangıcından önce anne adayının bağışıklık durumunun incelenmesi gerekir.

6 yaş ve altındaki çocuklar rutin olarak tetanoz, difteri ve boğmacaya karşı DTaP ile aşılanmaktadır. Ancak daha büyük çocuklar ve erişkinlerin de bu hastalıklardan korunmaları gerekmektedir. Her erişkin difteri, tetanoz ve boğmacaya karşı bağışık olmalıdır.

Gebelerdeki bağışıklamanın amacı da gebeyi önlenebilir enfeksiyonlardan korumak, plesanta ile antikor geçişi yoluyla fetusu enfeksiyonlardan korumak ve yenidoğan enfeksiyonlarını önlemektir.

Bunun için Td (tetanoz,difteri) aşısı yıllardır kullanılmakta ve tetanoz ve difteriye karşı koruma sağlamaktadır.
Tdap (tetanoz,difteri,hücresiz boğmaca) aşısı 2005 de lisans almıştır. Erişkinleri bu 3 hastalığa karşı korumak için uygulanan ilk aşıdır. Son yıllarda hücresiz boğmaca aşısını içeren üçlü aşının (Tdap) erişkinde 19-64 yaş arasında daha önce aşılanmamış olanlarda bir kere uygulanması önerilmektedir. Özellikle doğum sonrası kadınlar, 12 aydan küçük süt çocuğu ile yakın teması olanlar (anne, baba ve bakıcıları...) ve doğrudan hasta ile teması olan sağlık personeli için TdaP uygulamak özellikle önerilmektedir. Difteri, tetanoz, tüm hücre boğmaca (TDP) yerine daha saflaştırılmış olan difteri, tetanoz, aselüler boğmaca (Tdap) aşısının kullanılması aşıya bağlı reaksiyonların görülme ihtimalini azaltmaktadır.

Gebelikte inaktif (ölü) virüs ya da bakteri ve toksoid kullanılarak yapılan aşılamalarda herhangi bir risk yoktur.

Erişkinde daha önce üç doz tetanoz, difteri aşısı olup olmadığından emin olmayan kişiler, üç dozluk seriyi uygun aralıklarla tamamlamalıdır. Takiben her 10 yılda bir Td rapeli (hatırlatma dozu) önerilmektedir. Tetanoz rapelleri tetanoz, difteri (Td) ya da boğmaca aşısı da eklenerek (Tdap) şeklinde yapılmaktadır. Amerikan Bağışıklama Danışma Komitesi erişkinlerde 10 yılda bir yapılan Td dozlarından birisinin yerine boğmaca içerikli Tdap aşısı yapılmasını önermektedir.
1 yaş altında bir çocukla yakın temasda olacak erişkinlere ve hamile kalabilecek kadınlara bir doz Tdap yapılmalıdır.

Gebelerde aşılama ise şöyledir:

Daha önce aşılamalar tam yapılmamışsa veya son aşının üzerinden 10 yıldan fazla süre geçmişse gebelikte 1 veya 2 ay arayla toplam iki kere Td aşısı yapılır. İkinci aşıdan 6 ay sonra bir doz daha aşı anneye yapılır.

Daha önce Td aşıları tam olarak yapılmışsa ve son aşılamanın üzerinden 10 yıldan az süre geçmişse gebelik sırasında yapılması gerekmez.

Haziran 2011’de yapılan ACIP (İmmünizasyon Uygulamaları Öneri Komitesi) toplantısında alınan karar Td bağışıklaması tam, ama daha önce hiç Tdap almamış hamile kadınlara 20. gebelik haftasından sonra bir doz yapılmalıdır. Tdap gebeliğin herhangi bir zamanında yapılabilmekle beraber, annedeki antikor cevabını ve bebeğe pasif antikor geçişini maksimize etmek için uygulamanın optimal zamanı gebeliğin 27. ve 36. haftaları arasıdır. Hamileliklerinde yapılmamış olanlara doğum sonrası mümkün olan en kısa zamanda, hatta hemen doğumu takiben hastaneden taburcu olmadan yapılmalıdır. Daha önce Tdap yapılmış kadınlardan hamileliklerinde difteri ve tetanoz aşısına ihtiyacı olanlara Td yapılmalıdır.

Dr.Havva Yılmaz

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

 

Yukarı Çık