WhatsApp
TR EN

Serviks biopsi sonuçları

Serviks biopsi sonuçları

Serviks biopsi sonuçları

RAHİM AĞZINDAN BİOPSİ neden yapılır?

Rahim ağzı kanseri (cervical cancer= serviks kanseri) dünya genelinde kadınlar arasında 2. sıklıkta görülen kanserdir. Afrika ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerde üst sırada iken Türkiye’de 9. en sık görülen kanserdir. Yine de Türkiye’de yılda 1400 civarında yeni rahim ağzı kanseri hastası beklenmektedir, 700 civarında hasta bu sebeple hayatını kaybedecektir. Serviks kanserinin %99 oranında HPV (Human Papilloma Virus) enfeksiyonu ile geliştiği öngörülmektedir.HPV’nin sayılarla belirtilen pek çok tipi mevcuttur. En sık kansere yol açan tipler 16, 18, 31, 45’dir. Bu kanseri, kanser gelişmeden önce testler ile ortaya çıkarmak mümkündür. Bunun için smear testi, kolposkopi, biopsi gibi yöntemler uygulanır. 

“Serviks (rahim ağzı) biopsisi, smear taramalarında şüpheli bir durum görüldüğünde tanıyı kesinleştirmek için yapılır”. Smear testi ile hücreler tek tek değerlendirilirken, biopsi de doku bütünüyle incelenir ve böylece kesin tanıya varılır. Bu sebeple smear’de sadece toplanabilen hücreler değerlendirildiğinden tüm doku incelenmez ve dokuda oluşan tümöral değişiklikler smear’de herzaman görülemeyebilir.

Serviksden doku örneği alınması(Biopsi), punch biopsi ile, LEEP ile, konizasyon yöntemleri ile olabilir. Biopsi’de serviks hücrelerindeki anormal değişimler araştırılır. Biopsi sonucu olası teşhisler:

CIN I: Hafif displazi de denilir. Displazi hücrelerin normal yapılarını kaybederek, mikroskop altında anormal bazı bulgular tesbit edilmesidir.(Hücre çekirdekleri daha koyu boyanır, nükleer aneuploidi, mitotik aktivite artışı, hücresel maturasyon kaybı) Anormal yapıdaki hücrelerin epitelin 1/3 üst yüzeyinde kaldığı bir durumdur. Hiçbir tedavi görmeden 1yıl içinde %70, 2yıl içinde %90 iyileşir.

CIN II: Orta derecede displazi. Anormal yapıda hücreler epitelyum tabakasının 2/3 alt kısmında yeralır. Kendiliğinden 2yıl içinde iyileşme oranı %50’dir.

CIN III: Anormal yapıda hücreler epitelyum tabakasının tümünü işgal etmiştir. Epitelyum: rahim ağzının en yüzeyindeki, ağzımızın içindekine benzer ince tabakasıdır.

CIS :(Carsinoma in situ) Hücresel anormallikler ileri derecede olup kanser hücreleri olarak tanımlanır. Ancak kanser dokusu henüz epitel denilen yüzeysel tabakanın içinde olup, bu tabakanın en alt katmanı olan basal membranı aşmamıştır. Kanser hücreleri bu katmanı geçtiği takdirde invaziv kanser denilen durum olur ve artık kanser hızlı bir ilerleme gösterir.

CIN I’den CIS’e dönüşme oranı %11; CIN II’den CIS’e dönüşme oranı %22’dir.

CIN I’den İnvaziv Kansere dönüşme oranı %1 ; CIN II’den İnvaziv Kansere dönüşme oranı %5 ; CIN III’den İnvaziv Kansere dönüşme oranı %12’dir. Dönüşüm süresi 3 ila 40 yılı alır.

Yukarı Çık