WhatsApp
TR EN

Herpes İnfeksiyonları (Genital Herpes Enfeksiyonları)

Herpes İnfeksiyonları (Genital Herpes Enfeksiyonları)

Herpes İnfeksiyonları (Genital Herpes Enfeksiyonları)

Herpes Simpleks bir DNA virüsüdür. 2 ana tipi mevcuttur.Tip 1 genellikle dudaklar ve yüzü tutarken, Tip 2 daha çok genital bölgeyi tutmaktadır. Genital infeksiyonların %85'i Tip 2, kalan %15'ise Tip 1 tarafından oluşturulur.

İlk infeksiyonu periyodik olarak tekrarlayan reaktivasyonlar izler. Hastalığın kuluçka süresi 2-7 gündür. Genellikle vaginanın herpes infeksiyonları asemptomatik olup, lezyon nonspesifik akıntıya neden olur.
Semptom olarak kaşıntı ve sızlama ilk bulgudur. Hemen hemen her herpes infeksiyonunda olduğu gibi ilk önce veziküler lezyonlar görülür. Daha sonra veziküller püstülleşerek yerlerini ağrılı ülserlere bırakırlar.

Lezyonlar 3 hafta içerisinde kaybolurlar. İlk lezyon genellikle vulvadadır. Nadiren servikste de bulunabilir. Virüs sinir ganglionlarında ve lokal olarak dokuda saklı kalmakta ve daha sonra bilinmeyen bir nedenle tekrar aktive olmaktadır. Aktivasyon aralığı 1,5 ay ile 6 ay arasında değişmektedir.Vaginal smearde karakteristik olarak nükleus içinde inklüzyon cismi görülebilir. Spesifik tedavisi yoktur. Perine temiz tutulmalıdır.

Sıcak ve nemli pet konulması veya yüzeyel olarak borik asit ya da lokal anestetiklerin uygulanması semptomatik rahatlama sağlayabilir. Lezyonlar çıkmadan önce ya da ilk belirtilerle beraber oral veya topikal olarak bir antiviral ilaç olan asiklovir kullanılarak infeksiyonun süresi ve şiddeti azaltılabilmektedir. Asiklovir 7-14 gün süreyle günde 4-6 kez kullanılır.Ayrıca oral olarak da 10 gün süre ile 200mg X 5 kullanılabilir. Sık tekrarlayan olgularda profilaktik olarak sürekli asiklovir kullanımı önerenlerde vardır.

Aktif genital herpesi olan bir annenin vajinal yoldan doğum yapması önerilmemektedir.

Yukarı Çık