WhatsApp
TR EN

Erken yaşta mikroplarla tanışma: Hijyen hipotezi

Erken yaşta mikroplarla tanışma: Hijyen hipotezi

Erken yaşta mikroplarla tanışma: Hijyen hipotezi

Mikroplarla erken tanışma yani Hijyen Hipotezi.

Daha önceki insan çalışmaları, mikroplar ile erken yaşta tanışmanın astım ve inflamatuvar bağırsak hastalığı gibi alerjik ve aşırı duyarlılık hastalıkları için önemli bir belirleyici olduğunu gösteriyordu. İmmüniteyi oluşturmak için erken yaşta mikroplarla tanışma kavramına, Hijyen Hipotezi deniyor. Yeni bir çalışmada, mikropsuz ortamda yaşayan farelerde akciğer ve kalın bağırsakta astım ve koliti andıran aşırı düzeyde inflamasyon saptandı.

Araştırmacılar hijyen hipotezinin alerjik ve otoimmün hastalıkların tüm dünyada kent düzeyinde artışını açıklar nitelikte olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu hipotez, erken yaşta antibiyotik kullanımı gibi toplumsal ve çevresel alışkanlıklarda görülen değişikliklere de açıklık getiriyor. Ancak, bu tezin ne biyolojik desteği ne de mekanik temeli kesin olarak oluşturulamadı.

Brigham and Women’s Hospital (BWH) araştırmacıları, hijyen hipotezini destekleyen kanıt elde ettikleri bir çalışma yaptı. Science on the Science Express dergisinde yayımlanan çalışmada, mikroplarla birlikte normal bir çevrede yaşayan fareler ile bakteri ve mikrop barındırmayan farelerin immün sistemleri karşılaştırıldı. Sonuç olarak, mikropsuz farelerde akciğer ve kolonda sırasıyla astım ve koliti andıran aşırı düzeyde inflamasyon saptadı. Bu hastalıklara, daha önce hem fare hem de insanlarda bu hastalıklar ile ilişkili olduğu gösterilen benzersiz bir T hücre sınıfının aşırı aktivitesinin neden olduğu belirlendi.

Daha önemlisi, araştırmacılar, yaşamın ilk haftalarında mikroplu farelere kıyasla mikropsuz farelerin hastalıklara karşı normal bir immün sisteme sahip olduğunu belirledi. Ayrıca, erken yaşta mikroplarla tanışan farelerde koruma daha uzun süreliydi. Bu bulgu, hijyen hipotezi ile uyumludur. Çalışmanın kıdemli araştırmacısı Dr. Richard Blumberg, bu çalışmaların erken yaşlarda immün sistemin mikroplarla tanışması gerektiğinin önemini çizdiğini belirterek, “Artık potansiyel mekanizmayı biliyoruz; bu da bilim adamlarının yaşamın ileriki yıllarında alerjik ve otoimmün hastalıklara karşı korunmada mikrobiyal faktörlerin önemini anlamasına olanak sağlıyor” dedi.

(KAYNAK: Microbial Exposure During Early Life Has Persistent Effects on Natural Killer T Cell Function. T. Olszak, D. An, S. Zeissig, M. P. Vera, J. Richter, A. Franke, J. N. Glickman, R. Siebert, R. M. Baron, D. L. Kasper, R. S. Blumberg. Science, 2012; DOI: 10.1126/science.1219328)

Yukarı Çık