WhatsApp
TR EN

ÇOCUKTA İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ÇOCUKTA İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ÇOCUKTA İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ÇOCUKLARDA İNTERNET BAĞIMLILIĞI

Bilgisayar ve internet kullanımının kişisel eğitime katkıları olmasına karşın, aşırı kullanımının ders başarısında düşme ve okul devamsızlığı gibi olumsuz sonuçları görülmektedir. Başta dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olmak üzere, pek çok psikiyatrik sorunda aşırı internet kullanımının rolünü destekleyen bilimsel kanıtlar vardır. Günümüzde medya kullanımı ile ilgili en çok araştırılan konulardan biri de şiddet eğilimine yol açmasıdır. Toplum sağlığını ve güvenliğini etkilemesi yüzünden şiddet eğilimi riski, özellikle duygusal ve sosyal gelişimini henüz tamamlamamış olan çocuk ve gençler için daha önemlidir. Medya kullanımı ile ilişkisi gösterilmiş diğer klinik durumlar arasında; uyku bozuklukları, beslenme bozuklukları, obezite ve epileptik nöbetler yer almaktadır.

İnternet kullanımının bazı kişilerde davranış bağımlılığını andıran görünümü çok sayıda çalışmada incelenmiştir. İnternetin olumsuz ve aşırı kullanımı bir sağlık sorunudur. İnternet Bağımlılığı (İB) ve Problemli İnternet Kullanımı (PİK) sık kullanılan adlandırmalardır. Resmi tanı sistemlerinde yer almasa da, önümüzdeki bir kaç yıl içinde kabul edileceği düşünülmektedir.

Bağımlılığın ölçütlerini özetlersek;

a) Aşırı zaman tüketimi; Bireysel ihtiyaçların ihmali, zamanı kullanmaya duyarsızlık.

b) Geri Çekilme: Bilgisayara ulaşılamadığında öfke, gerginlik veya depresif duygulanım.

c) Tolerans: Daha iyi yazılım/donanımına ve harcanan zamanı giderek artırma ihtiyacı.

d) İşlev Kaybı: Bu konuda tartışma, yalan söyleme, başarı kaybı, sosyal çekilme, yorgunluk.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de internetin çocuk ve gençler arasında kullanımı gittikçe artmaktadır. Eksiklerine rağmen, denetimli kullanım için var olan yasaların tam olarak işletilemediği de açıktır. Toplumumuzun her kesiminde giderek artan-denetimsiz ve aşırı kullanım gerçeği bir yana, aileler konuya ilişkin riskler veya alınması gereken önlemlerle ilgili yeterli bilgiye sahip değildir. Pek çok ebeveynin, çocuğunun internet kullanımı ile ilgili kaygıları varken, tam olarak nasıl bir risk altında olduğunu bilenlerin sayısı azdır. Yeni kuşakların ve toplumların sağlığını korumak açısından; aileleri ve genel toplumu hedef alan kapsamlı eğitim programlarının yanında, yasal önlemlerin gerekliliğini vurgulamalıyız. Yeterli aile eğitimlerinin ardından, riskleri bildiği halde önlem almayan ebeveynler için ihmal suçlaması yapılabilmelidir.

Yukarı Çık