WhatsApp
TR EN

ÇOCUKLARDA KURŞUN ZEHİRLENMELERİ

ÇOCUKLARDA KURŞUN ZEHİRLENMELERİ

ÇOCUKLARDA KURŞUN ZEHİRLENMELERİ

Kurşunun çocuklar üzerindeki zararları

Kurşun doğada yaygın bulunan bir metaldir. Kolay işlenir olması binlerce yıldır kullanılma sebebidir. İnsan için çok toksik bir madde olduğu bilinmesine karşın kullanılmaktadır. Çocuklar ve gebe kadınlar en duyarlı grubu oluşturur. Toprak yenmesi, oyun sırasında toprak teması, el yıkama alışkanlığının yetersizliği ağız yolu alımını arttırır. Çocuklarda zehirlenme belirtileri anlaşılmayabilir. Kurşunlu benzin kullanımıyla otoyol kenarındaki okullarda anlamlı kan kurşun düzeyi artışı saptanmıştır. Büyüme ve gelişme gecikmesi olan çocuklarda mutlaka tarama yapılmalıdır. Dikkat eksikliği, okul başarı düşüklüğü gibi durumların ilk sebebi olabilir

Kurşun hava, deri ve ağız yoluyla alınmaktadır. En önemlisi solunum yoludur. Sanayi bölgelerinde ve hava kirliliği olan bölgelerde havada kurşun yoğunluğu fazladır. Petrol ürünleri kullanımı, sigara dumanı, kurşunlu boyalar artıştan sorumludur. Sindirim yolu ise toprak, tırnak ya da boya yeme gibi davranışlar etkili olmaktadır. Eski su borularının kurşun olması, boyalı seramik ve kristal eşyalar, kozmetik ürünler de riski arttırır.

Kan kurşun düzeyi 0 olarak bulunmalıdır. Vücuda giren kurşun, enzimleri baskılayarak çalışmasını engeller. Alyuvarlar özellikle hemoglobin yapımı bozulduğu için kansızlık başlar. Etkilenen ikinci sistem sinir sistemidir. His kayıplarından kuvvet yitimi, bilinç ve algılama kayıplarına hatta komaya varan bulgular saptanabilir. Dikkat eksikliği tanısı alan çocuklar mutlaka kurşun etkilenmesi yönünde sorgulanmalıdır. Düşük IQ ya da öğrenme zorlukları, zayıf akademik başarı, entelektüel kayıplar, davranış bozukluklarında hatta işitme kayıplarında kan kurşun düzeyine bakılmalıdır.

Kurşun zehirlenmelerinde ağızda metalik tat, iştah azalmaları, karın ağrısı, kusma atakları, ishal görülebilir. Kafa içi basıncın artışına ait belirtiler ön plandadır. Erişkinlerde üreme sistemi sorunlarına rastlanır. Düşükler, ölü doğum, çocuk sahibi olamama (her iki cinsi de etkileyerek) durumlarında araştırılmalıdır. Tedavisi özel kurşun bağlayıcı ilaçlar kullanılarak vücuttan uzaklaştırılma biçimindedir. Dışarıdan alım önlemleri daha da kolay ve etkindir.

Yukarı Çık