WhatsApp
TR EN

PREMATÜR BEBEKLER VE BİZ

PREMATÜR BEBEKLER VE BİZ

PREMATÜR BEBEKLER VE BİZ

PREMATÜR(ERKEN DOĞAN) BEBEKLER Prematüre doğumlar bebek kayıplarının en sık nedenleri arasında yer almaktadır. Çocukluk çağında serebral palsi ve gelişme geriliklerinin de önde gelen nedenidir.

Genel anlamda prematürelik 37 gebelik haftasından önce meydana gelen doğumları tanımlamaktadır. 2005 yılından bu yana 32 -34 haftadaki doğumlar orta (ODP ) 34 -37 haftadakiler geç prematürelik olarak (GP) tanımlanmaktadır. Prematüre doğumların yaklaşık 2/3’si kendiliğinden olurken, 1/3’i tıbbi nedenlerle gerçekleşmektedir. Koryoamniyonit, hipertansiyon, erken membran rüptürü, önceki prematüre doğumlar, gebelikler arasının kısa olması (12 ay) ve erken dönem kanamaları prematüre doğumlar için önemli risk faktörleridir.

Geç ve ODP doğumlar son yıllarda artmıştır. Amerika, Kanada ve Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmada ODP ve GP doğum oranları tüm doğumlar arasında %yüzde 4,4 ile yüzde 10 arasında rastlanmaktadır. Bu gruptaki doğumların nedenleri arasında geç preterm doğumlar için preeklampsi; ODP doğumlar için ise önlenemeyen HELLP sendromu önemli yer tutmaktadır. Planlanmış doğum başlatıcı ilaçlar, sezaryen uygulama eğilimleri, anne olma yaşının ilerlemesi, çoğul gebelikler, hekimler açısından malpraktis endişesi ve ailenin isteğine göre hareket edilmesi artışta rol oynamaktadır. Günümüzde yardımcı üreme tekniklerinin sık kullanılıyor olması, çoğul gebelikler ve geç prematür doğumlarda yüzde 30’lara varan oranlarda artışlara yol açmıştır. Konjenital anomali varlığı ve anne yaşı (20 ve 35) da artışlardaki diğer önemli risk faktörlerindendir. Otuz dört haftadan sonra bebeğin maturasyonunun tamamlandığına dair yanlış algılama nedeniyle 34-36 hafta arasında endikasyonsuz doğumların sayısı artmıştır. Geç prematürelerde ölü doğum oranlarını azaldığına dair istatistiksel bilgi, hekimlerin geç prematüre bebek doğumuna daha kolay karar vermesine yol açmaktadır.

Doğumdan Sonraki Sorunlar

Geç ve ODP doğumlardan sonra doğum sonu komplikasyonlar da term doğumlara göre artmaktadır. Doğum odasında uygulanan canlandırma oranı bu grup bebeklerde daha fazladır. Solunum sorunları, apne, hipoglisemi, sepsis, sarılık, ısı düzensizlikleri, beslenme problemleri, kafa içi kanamalar ve hatta ölüm sık karşılaşılan sorunlardır ve term bebeklere göre 7 kat daha fazla görülmektedir.

Solunum Sorunları

Respiratuar distres sendromu (RDS) geç prematüre bebeklerde en sık (yüzde 5,2) görülen solunum sorunudur. Bir araştırmaya göre, GP bebeklerde yüzde 40 oranında surfaktan gereksinimi olduğu bildirilmektedir. Surfaktan bebeklerde akciğer gelişiminde en önemli kimyasal yapıdır. Ana yapısının yüzde 80’ini oluşturan fosfotidilkolin sentezi özellikle 35 haftadan sonra artmaktadır. Günümüzde doğum öncesi steroid uygulaması 34 haftadan önce önerilmemekte. GP bebekler 34 haftadan sonra doğdukları için surfaktan eksikliğini önleyecek doğum öncesi steroid uygulanamadan doğmaktadır. Geç prematüre bebeklerde yenidoğanın geçici hızlı soluması yüzde 4 oranıyla RDS’yi izlemektedir. Pitelyal sodyum kanallarının GP bebeklerde henüz gelişimi tamamlanmadığı için sık görülebilmektedir. Kimi zaman buruna oksijen verilmesi ile düzelen GP bebekler bazen ciddi solunum yetmezliğine doğru ilerleyebilmektedir. Kalıcı akciğer hipertansiyonu gelişmekte, mekanik solunum desteği hatta daha ileri tedavi yöntemleri gerekebilmektedir.

Pnömoni, yani zatürre

Solunum yollarıyla ilgili sorunlardan bir diğeridir. Zamanında doğan bebeklere oranla pnömoni 34 hafta doğan bebeklerde 15 kat daha fazladır. Beyin sapının solunumla ilgili merkezlerinin yeterince gelişmemiş olması nedeniyle prematüre apnesi (soluk kesilimi) orta ve geç prematüre bebeklerde sıklıkla görülebilmektedir. Sinir sisteminin yeterince gelişmemesi nedeniyle nabız yavaşlaması eşlik etmektedir. Orta derece prematüre ve GP bebeklerin yüzde 10 kadarında emme yutma koordinasyonu henüz tamamlanmamıştır. Yaşamı tehdit eden olay diye tanımlanan durum bu bebek grubunda term bebeklere oranla 8-10 kat daha yüksek, yine ani bebek ölümü de 2 kat daha fazladır.

Termoregülasyon

Orta derece prematüreler ve GP bebeklerin kahverengi yağ dokularının azlığı, vücut yüzey alanlarının fazlalığı ve ısı merkezinin tam gelişmemesi nedeniyle vücut ısısını koruyamazlar. Doğumdan sonra bu grup bebekleri de küçük prematüreler gibi hipotermiden korumak için kurulayıp sarmak, ısıtıcı altına almak ve anne göğsüne vermek sorunu azaltmaktadır.

Hipoglisemi

Glikojen depolarının azlığı ve glukoz enzimlerinin eksikliği nedeniyle geç prematüre bebekler hipoglisemi açısından riskli bir gruptur ve yüzde 10-15 oranında en az 1 kez hipoglisemi atağı yaşayabilmektedir. Bebekler doğumdan sonra ilk bir saat içinde beslenerek hipoglisemileri önlenebilir. Amerikan Pediatri Akademisinin son rehberinde 0-4 saatarası geç prematüre bebekler için hipoglisemi alt sınırı 25 mg/dL, 4 saatten sonra 35 mg/dL kabul edilmekte, bebek belirti vermese de 2 kez beslenmeden sonra mutlaka damar yoluyla glukoz uygulaması önerilmektedir.

Online Randevu Al

Online randevu alarak işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayabilirsiniz. Önceden randevu alarak sıra beklemezsiniz.

Yukarı Çık