WhatsApp
TR EN

GEBELİĞE GİRİŞ ve TEMEL BİLGİLER

GEBELİĞE GİRİŞ ve TEMEL BİLGİLER

GEBELİĞE GİRİŞ ve TEMEL BİLGİLER

Gebelik ne zaman başlar?


Gebelik; yumurtalıkların birinden ( sağ/sol ? tamamıyla rastgele) atılan yumurtanın (ovum), rahime doğru yaptığı yolculuk sırasında tüpte, erkekten gelen spermle birleşmesi sonucu oluşan embrionun rahim içinde hazırlanan dokuya tutunması ile başlar. Gebelik bu embriyonun gelişimi ile birlikte annede oluşan değişikliklerin tümünü kapsayan bir süreçtir.

Rahim içindeki bebeğe; 8. haftaya kadar "embriyo", 8.haftadan doğuma kadar ise "fetus" adı verilir.

Gebelik boyunca annenin vücudunda olan değişiklikler, yalnızca iç genital organlar ile sınırlı kalmayıp; sindirim, solunum, dolaşım vb. tüm sistemleri, meme ve süt kanallarını, kan biyokimyası ve hemodinamik yapıyı önemli ölçüde etkiler.

Normal bir gebelik kaç gün sürer?

Pratikte normal bir gebelik süresi, son adetin ilk gününden itibaren 40 hafta (280 gün) ve ovulasyondan (yumurtlamadan) itibaren 38 hafta olarak hesaplanır. Ancak gebeliklerin ancak %5’i tam olarak hesaplanan bu tarihte doğumla sonuçlanır.

Bebeğinizin tahmini doğum tarihini hesaplayabilirsiniz…

Tahmini doğum tarihi; son adet tarihini kesin olarak bilen, hamilelik öncesi adetleri düzenli olan ve hamile kalmadan hemen önce doğum kontrol hapı kullanmamış olan gebelerin son adet tarihlerine göre hesaplanabilir. Son adetini hatırlamayan ya da son adetin ilk gününden 2 hafta sonra değil de bir süre erken ya da geç yumurtlayarak hamile kalmış kadınlarda ( bu erken dönemde yapılan usg ler ile saptanır) düzeltilmiş son adet tarihi hesaplanır, anne adayına bu konuda ayrıntılı bilgi verilir ve bu tarih kullanılır.

"Son Adet Tarihi (SAT)", son görülen adetin ilk günüdür. Hesaplamadaki kolaylığı ve netliği nedeniyle ay olarak belirtmek yerine gebeliğin büyüklüğünü hafta ve gün olarak hesaplıyoruz. bu konuda ayrıntılı bilgisi olmayan anne adayları, 6 haftalık dediğimiz gebeliğin halk arasındaki söylemle 1.5 aylık olduğunu düşünebilirler. Halbuki halk arasında ay olarak ifade edilen zaman gebeliğin oluştuğu zamandan başlar.Sağlıkçı söylemiyle hafta olarak ifade edilen zamandan 2 hafta çıkararak aya çevirirsek (Yumurtlama ve gebeliğin oluşumu son adetin ilk gününden yaklaşık 2 hafta sonra olduğu için) iki söylemi çakıştırmış oluruz. yani 6 haftalık dediğimiz gebelik 6-2:4 yani yaklaşık 1 aylık gebeliktir.

"Nagele yöntemi" adını verdiğimiz metod ile, son adet tarihini kesin olarak bilen bir hastada bu tarihe "gün kısmına 7 eklenmesi ve ay kısmından 3 çıkartılması" ile tahmini doğum tarihi hesaplanabilir.

Örneğin;
Son Adet Tarihi (SAT)= 10.12.2005.
Tahmini Doğum Tarihi (TDT)= 17.09.2006. Demek ki gebe bu tarihte tam 40 haftalık olacaktır.

38 hafta ile 42 hafta arası doğan bebekler vaktinde doğmuş (term) kabul edilirken, 38. haftadan önce doğanlar preterm, 42 haftadan sonra doğanlar postterm (sürmatür, gün aşımı) olarak adlandırılır.

Prematürite ise bebeğin yaşını değil gelişimini anlatan bir ifadedir. Örneğin 36 haftalık doğan bir bebek preterm olmasına yani erken doğmasına rağmen eğer akciğer gelişimini tamamlamış ise prematür değildir.

Gün aşımına uğrayan gebeliklerde de bebeği bazı riskler bekler ve doğum 42. haftadan sonra daha fazla ertelenmemelidir.

Gebeliğin erken bulguları nelerdir?

Gebeliğin en önemli bulgusu adet gecikmesidir. Ancak her adet gecikmesi gebelik anlamına gelmez.

Yaşam tarzındaki herhangi bir değişiklik, çeşitli rahatsızlıklar, diyet, iklim, stres ve depresyon şeklindeki psikolojik durum değişiklikleri gibi pek çok faktör adet gecikmesine neden olabilir.

Gebeliği düşündüren bulgular,adet gecikmesi, ağızda tat değişikliği, bulantı & kusma, memelerde dolgunluk ve hassasiyet,halsizlik,sık idrara çıkma,karında büyümedir.


Gebelik muayenesi, ultrasound, gebelik bulguları, gebelik tespiti

Gebe olduğunuzu düşündüğünüzde (ideali gebe kalmayı planladığınızda) mutlaka uzman bir hekime müracaat etmelisiniz.

30 yaşından sonra gebe kalmada zorluk (infertilite) problemleri artarken, 35 yaş sonrasında anne ve bebek açısından daha çok sorun bekleriz. 37 yaş sonrasındaki hamilelikler yüksek riskli gebelik grubunda yer almaktadır.

Gebelik Testleri

Gebe olduğunuzu ne kadar erken öğrenirseniz, takibiniz o kadar erken başlar. Bu nedenle adet gecikmesi olan her kadın zaman geçirmeden gebelik testi yaptırmalıdır. Adet gecikmesinin farkına varabilmek için bir adet takvimi tutuyor olmalısınız.

Gebeliğin oluşması ile birlikte gebelik materyalinden bazı hormonlar salgılanmaya başlar. Bu gebeliğe özgü hormonlar kadının adet görmesini engeller ve kadın gebelik süresince adet görmez.

Kanda ve idrarda bu hormonların (HCG hormonu) tayini ile gebelik teşhisi konulabilir. Kanda bakılan hormon testi, henüz bir adet gecikmesi olmadan önce bile gebeliği gösterebilir. İdrarda ise sıklıkla 3-4 günlük bir gecikmeden sonra gebelik saptanabilir. idrarda yapılan testlerde gebeliğin varlığı/yokluğu saptanırken, kanda yapılan b- hcg tayini , yumurtlama zamanı ile ilgili de bilgi verir. Dış gebelik, gebeliğin erken dönemindeki bazı sorunların çözümünde kanda yapılan test daha değerlidir.

Ne sıklıkta doktor kontrolü gereklidir ?

İdeal olanı, gebe kalmayı düşünen bir kişinin "gebe kalmadan önce" bir uzman hekime muayene olması ve bir takım testleri yaptırmasıdır. Bu şekilde en uygun durumda gebelik öncesi yapılması gereken test, aşı vb. hazırlıklar yapılacak, gebelikte ortaya çıkabilecek bazı problemler için önlem alınacaktır.

Gebelik takibi kişiye hatta o gebeliğe özel olmakla birlikte, normal ve risksiz bir gebelikteki alışılagelmiş uygulamalarda;

İlk muayenedeki bulgulara göre 12. haftaya kadar doktorunuzun uygun gördüğü zamanlarda, sonra
32. haftaya kadar ayda bir
32-36 haftalar arası 15 günde bir
36. haftadan doğuma kadar da doktorunuzun uygun göreceği sıklıkta (genellikle haftada bir) devam edilir.

Gebelik takibinde bazı tarama testleri yapılır, bebeğin gelişimi , gebelik haftasıyla uyumlu olup/olmadığı kontrol edilir.

Hekiminiz her görüşmenin bitiminde bir sonraki görüşme zamanınızla ve hangi durumlarda acil kontrol gerektiğiyle ilgili bilgi verecektir.

Online Randevu Al

Online randevu alarak işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayabilirsiniz. Önceden rrandevu alarak sıra beklemezsiniz.

Yukarı Çık