WhatsApp
TR EN

ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI

ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI

ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI

Toplumların sağlık düzeylerinin belirlenmesinde göstergelere gerek vardır. Bu durum özellikle ağız diş sağlığı için de geçerlidir. Ağız diş sağlığı çocukluk çağından başlayarak hemen her yaş grubu için izlenilmesi gereken bir konudur. Çocuklarda ağız diş sağlığında en çok kullanılan gösterge tedavi edilmiş ve edilmemiş çürük diş varlığıdır. Hesaplamalar hem süt dişleri için, hem de daimi dişler için yapılır. Çocuklar süt dişlerini genellikle 5-6 yaşlarında kaybetmeye başlarlar ve 11-12 yaşlarında daimi dişler çıkmış olur. Çocukluk çağı için üç kez ağız ve diş sağlığı düzeyinin belirlenmesi yeterli olmaktadır. Bunlar 5, 12 ve 15’nci yaşlardır.

12 yaş daimi dişlenme için kritik bir yaş olması nedeniyle önemlidir. Özellikle hesaplanması önerilen bir gösterge çürük diş indeksidir. (Significant caries index-SiC) Bir başka gösterge ise “Çürüksüz” olan çocukların yüzdesidir; dişlerinde tedavi edilmiş ya da edilmemiş çürüğü olmayan çocukları tanımlamaktadır. Yine süt dişlerinin ve daimi dişlerin geçiş dönemlerinde, süt dişler için 2-9 yaş arasındaki çocuklarda, daimi dişler için 5-17 yaş arası çocuklarda hesaplanır; 5-9 yaş arası çocuklarda ise hem süt dişleri, hem de daimi dişler için çürüksüzlük yüzdesi hesaplanmalıdır. Çürüğün bir çocuğun dişlerini ne boyutta hasara uğrattığını saptamak ağız sağlığı hizmetlerinin boyutunu belirler. Bir diğer izleme şekli tedavi edilmemiş çürük diş sayısının toplam çürük, kaybedilmiş ve dolgulu diş sayısına bölünmesi ile elde edilir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir ulusal çalışmada 5-17 yaş grubu çocuklarda ortalama 1,6 çürük, kaybedilmiş ve dolgulu dişi olduğunu ve kabaca beş çürük dişten birinin tedavi edilmediğini göstermektedir. Saha çalışmalarından elde edilecek olan çürük diş göstergelerinin, radyolojik tetkiklerden yararlanma olanağı olmadığı için gerçek prevalansın düşük saptanacağını akılda tutmak gerekir. Çocukluk çağında ağız diş sağlığı hizmetlerinden yararlanmaya ilişkin olarak diş hekimine başvuru sayısı ve sıklığı önemlidir.

DSÖ’nün 2013 yılında yayımladığı Ağız Sağlığı Araştırmaları Temel Yöntemleri rehberine göre çocuklar için önerilen muayene formunda ekstra-oral muayene, süt ve daimi dişler için durum saptama, periodontal durum (Diş eti kanaması), minede flüorozis, dental erozyon (Aşınma), dişte travma, ağız içi mukozasında lezyon ve acil müdahale ihtiyacı hakkında veri toplanması önerilmektedir.

Bireylerin kendi ağız sağlıklarını değerlendirmelerine ilişkin bölümde; en son diş hekimine gitme zamanı, en son diş hekimine gitme nedeni ve son bir yıl içinde ısırmada güçlük, çiğnemede güçlük, sözcükleri telaffuz bozukluğu, ağız kuruluğu, dişlerin görüntüsünden utanma, dişler veya ağızdaki sorunlar nedeniyle gerginlik hissi, dişler nedeniyle gülmekten kaçınma ile ilgili soruların da değerlendirilmesi gerekmektedir.

Türkiye genelinde yapılan ilk ağız diş sağlığı araştırması 1988 yılında gerçekleşti. O tarihten sonra ilk çalışma 2004 yılında yapılan Türkiye Ağız Diş Sağlığı Profili araştırması olmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, ülkemizde süt dişlerinde çürük prevalansı çok yüksek düzeyde olup (Yüzde 69,8) 2000 yılı hedeflerinin bile gerisindedir. Ülkemizde 18 yaşındaki genç nüfusun yüzde 85’inin “Diş sayısının tam olması” durumuna henüz erişilemediği 2004 çalışmasında görülmüştür. 15 yaş için 2004 Türkiye çalışması sonuçlarına göre tüm dişlere tam sahip olma yüzdesi yüzde 83,3’tür.

Beş yaşta yüzde 22,4 olan diş fırçası olmama yüzdesi, adolesan yaşta yüzde 9,2’ye dek gerilemektedir. Diş fırçası olanların yüzde 24,8–yüzde 38,3’ü dişlerini günde 2-3 kez fırçalamaktadırlar. 15 yaşta yüzde 41,0 olan hiç diş hekimine gitmeyenlerin yüzdesi, yaş azaldıkça artarak beş yaştakilerde yüzde 82,1’e erişmektedir. Diş hekimine yakınma olunca gidilmektedir. Okul günleri yaklaşırken çocuklarımızı lütfen diş hekimine göstermeyi ihmal etmeyelim.

 

Online Randevu Al

Online randevu alarak işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayabilirsiniz. Önceden rrandevu alarak sıra beklemezsiniz.

Yukarı Çık